تعمیر دستگاه های پزشکی

تعمیر برد دستگاه اتوکلاو 

 

 

تعمیر چراغ سیالیتیک 

 

 

 تعمیر دستگاه میکرودرم

 

 

 

تعمیر دستگاه اتوکلاو