تعمیرات دستگاه های پزشکی

تعمیر لنزو متر چشم پزشکی توسط مهندسین مجرب شرکت پرتو طبابت پارسیان

 

 

تعمیر دستگاه اکسیژن میکر توسط شرکت پرتو طبابت