دستگاه کاپنوگراف

کاپنوگراف

 

کاپنوگراف (Capnograph) از دو کلمه کاپنو به معنی دی اکسید کربن و گراف به معنی نمایش نمودار تشکیل شده است .

 

فیزیولوژی:

 

در بیهوشی و بخش مراقبت های ویژه (ICU) به علت خرابی یا نقص در رابط های سیستم های تنفسی , ممکن است مقداری از بازدم بیمار که حاوی دی اکسید کربن است مجددا مورد تنفس قرار گیرد , این امر میتواند منجر به هیپر کاپنی شود , که به سادگی توسط کاپنو گرافی قابل تشخیص است .

 

نحوه عملکرد :

 

دو نوع کاپنوگراف به نام های main stream  و side stream  وجود دارد . کاپنوگراف های نوع main stream  دارای یک سنسور CO2 است که به یک تعدیل کننده راه هوایی متصل شده است . این تعدیل کننده بین تیوب مربوط به داخل نای بیمار و جریان هوایی ونتیلاتور قرار می گیرد . سنسور از یک منبع نوری , یک واحد نمونه گازی و یک فیلتر برشی چرخ مانند مرتبط با آشکارساز نوری تشکیل شده که وظیفه فرستادن نور مادون قرمز را طریق تعدیل کننده به عهده دارد . نور مادون قرمز توسط CO2 در جریان هوای بیرون رونده جذب می شود .هرچه میزان گاز CO2 بیشتر باشد , میزان نور مادون قرمز بیشتری جذب شده و نور کمتری به آشکار ساز می رسد . در این صورت سیگنال تولید شده به کاپنوگراف فرستاده می شود تا نمودار مربوطه بر روی صفحه نمایش ترسیم شود .

کاپنوگراف های نوع  Stream Side  از گاز موجود در مسیر هوایی از طریق یک لوله کوچک نمونه برداری می کند .در مکانی مشابه با محل قرارگیری سنسور کاپنوگراف  Main Stream  تمامی اندازه گیری ها و پردازش سیگنال در درون خود کاپنوگراف Stream side , به روشی مشابه کاپنوگراف Main Stream  انجام می شود .

 

موارد کاربرد :

این وسیله در بخش مراقبت های ویژه مورد استفاده قرار میگیرد ولی کاربرد اصلی این وسیله در اتاق عمل است . در طول بیهوشی بیمار , این دستگاه اطلاعاتی از جمله شرایط تنفسی بیمار, قطع شدن مسیر تهویه و نشت هوای دمی, را در اختیار تیم جراحی قرار می دهد .

 

مزایای استفاده :

 

  • کمک به ارزیابی مشکلات تنفسی
  • غیر تهاجمی بودن
  • سرعت بالا در اندازه گیری
  • فراهم آوردن اندازه گیری مداوم
  • کم حجم و کوچک بودن