تعمیر و عیب یابی دستگاه استتسکوپ

تعمیر و عیوب یابی استتوسکوپ

 

  1. شکستن فنر نگهدارنده : در صورت شکستن فنر باید به وسیله جوش برنج در جوشکاری های (رادیاتورسازی) آن را تعمیر کرد .
  2. خرابی دیافراگم که معمولا به علت ضربه خوردن یا سوراخ شدن ایجاد می شود و میبایست آن را تعویض کرد.
  3. در صورتیکه صدا از سمت دیافراگم به داخل گوشی منتقل نشود معمولا ایراد مربوط به میله انتخاب حالت می باشد که بر روی مخروط پشت دیافراگم قرار گرفته است . با حرکت میله می توان انتخاب کرد که از قسمت دیافراگمی دستگاه برای شنیدن صداهای بدن استفاده شود یا قسمت مخروطی آن .
  4. در صورتیکه توپک یا ساچمه داخل سر گوشی گم شده باشد یا فنر آن در رفته باشد می بایست قسمت سر گوشی کلا تعویض گردد
  5. در صورتیکه صفحه دیافراگم به سر گوشی محکم نشود موجب کارایی ضعیف گوشی و کم شدن شدت صدای قلب شنیده شده از داخل گوشی می شود . برای رفع این مشکل باید سر پیچ تعویض گردد .