دستگاه پالس اکسی متر

 

پالس اکسی متر

دستگاه پالس اکسی متر شامل بخش های زیر میباشد:

  1. پروب
  2. مدارات کنترلی
  3. نمایشگر

 

  • پروب

 

این پروب معمولا بر روی نوک انگشت دست، شصت پا، لاله گوش و یا بینی قرار میگیرد و شامل  دو LED است که نور قرمز با طول موج 660 nm و اشعه مادون قرمز  با طول موج 940 nm ساتع می کند . با وجود جذب نور ساتع شده توسط خون سیاهرگی، بافت و استخوان مقدار نور عبور یافته توسط یک آشکار ساز نوری (photodetector) دریافت و تبدیل به سیگنال الکتریکی می شود .و با مقایسه مقدار نور قرمز و مادون قرمز جذب شده توسط HB و Hbo2 و با بدست آوردن نسبت مولکول های اکسی هموگلوبین به کل مولکولهای هموگلوبین خون، مقدار اشباع اکسیژن خون محاسبه می شود.

جذب نور ساتع شده توسط خون سرخرگی به صورت ای سی است و با پریود زمانی ضربان هر فرد تغییر می کند و لذا از سایر اجزای جذب کننده نور از جمله خون سیاهرگی، بافت و استخوان قابل تشخیص است.

  • مدارات کنترلی

این مدارات وظیفه محاسبه درصد اشباع اکسیژن خون با استفاده از نور دریافت شده را توسط فتودیتکتور و نیز کنترل ارسال نور توسط دیودهای نوری را به عهده دارند.

  • نمایشگر

نمایشگرهای LED جهت نمایش میزان اشباع اکسیژن خون و نیز میزان نرخ ضربان قلب استفاده می شود. در برخی از سیستم های مانیتورینگ امکان نمایش سیگنال PPG توسط نمایشگر نیز وجود دارد .

کاربرد پالس اکسی متر

از این دستگاه عموما در بخش های زیر استفاده میگردد:

  • اتاق عمل
  • بخش های مراقبت های ویژه ICU و CCU
  • هنگام استفاده از ونتیلاتور
  • دربخش مراقبت ویژه نوزادان NICU

 

معرفی چند برند دستگاه :

 

AEON, BCI  , NONIN , GLANIS , PRBPM , NELLCOR , Care vision