فلوروسکوپی

 

 

فلوروسکوپی یک روش تصویربرداری لحظه ای توسط اشعه X  کم انرژی می باشد که تصاویر متحرک از اندام های داخلی بدن توسط فلوروسکوپ ارائه می دهد . همچنین در آنژیوگرافی برای هدایت کاتتر و در آنژیوپلاستی برای بررسی محل قرارگیری استنت مورد استفاده قرار می گیرد.

 

                                      

 

 

 

زنجیره تصویربرداری فلوروسکوپی :

 

 

تشدیدکننده:

چهار قسمت اصلی یک تشدید کننده عبارتند از :

  1. محفظه خلاء
  2. پنجره ورودی که فوتون X را به الکترون تبدیل می کند
  3. لنزهای الکترونیکی برای فوکوس الکترون ها
  4. پنجره خروجی که الکترون های شتابدار را به نور مرئی تبدیل می کند

 

 

پنجره ورودی

پنجره ورودی از چهار لایه تشکیل شده است :

  1. پنجره ورودی محفظه خلاء تقویت کننده از جنس آلمینیوم یا تیتانیوم و به ضخامت 1 میلی متر قرار دارد ( آلمینیوم و تیتانیوم ضریب تضعیف کمی در اشعه X  کم انرژی دارند).

این محفظه مانع از ورود هوابه داخل محفظه می شود تا مشکلی برای شتابگیری الکترون ها بوجود نیاید .

  1. لایه محافظ: باید به اندازه کافی محکم باشد تا از لایه های درونی محافظت کند و همچنین به اندازه کافی نازک باشد تا مانع ورود اشعه  X به داخل محفظه نشود. این لایه به ضخامت 0.5 میلیمتر و از جنس آلمینیوم است.
  2. لایه فسفرورودی: جذب فوتون X و تبدیل آن به فوتون مرئی جنس این لایه یدید سزیم است و به شکل کریستال های سوزنی شکل بلندی هستند که فوتون های نور را به سمت فتو کاتد هدایت می کنند . ضخامت لایه فسفر 5 میکرومتر و ارتفاع آن 400 میکرومتر می باشد . سزیم و ید جذب بالایی در انرژی اشعه  X مورد استفاده در فلوروسکوپی را دارند . به همین دلیل احتمال وقوع فتوالکتریک بالاست . تقریبا 2000 فوتون نوری به ازاء هر فوتون تولید می شود .
  3. لایه فتوکاتد : در این لایه فوتون های مرئی به الکترون تبدیل می شود. فتوکاتد یک الکترود منفی است که با مواد حساس به نور پوشانده شده است و در اثر برخورد فوتون های مرئی و جذب انرژی ( فتوالکتریک) الکترون گسیل می کند .

الکترون ها توسط نیروی الکتریکی شتاب می گیرند و به سمت صفحه خروجی توسط لنز های الکترونیکی متمرکز می شوند .

 

صفحه فسفر خروجی :

این صفحه از لایه ای به ضخامت چند میکرومتر از سولفاید کادمیوم زینک ساخته شده است. به ازاء هر الکترون تقریبا 1000 فوتون نوری در این لایه فسفر گسیل می شود .