ماشین های اشعه X

 

 

ماشین های اشعه x ، دستگاه هایی هستند که امواج الکترومغناطیسی با انرژی زیاد و فرکانس بی نهایت بالا با طول موج کوتاه تولید می کنند که در طی روشهای پزشکی به بدن نفوذ می کنند و در بخشهای رادیولوژی استفاده می شوند.

این ماشین ها برای هدف تشخیصی و درمانی استفاده می شوند.

 

ماشین های اشعه X  عموما به گروه های زیر تقسیم می شوند:

 

 • اشعه x تصویر ثابت تشخیصی (رادیوگرافی) :
 • بررسی و معاینه استخوان ها و اعضای داخلی ساختارهای بافتی
 • در این دستگاه ها، طول موج ها معمولاً 1 آنگستروم تا 01/0 آنگستروم هستند
 • سطح انرژی برای مشاهده بافت های مختلف قابل تغییر است.
 • در این روش استخوان های شکسته و تومورها آشکار می شوند.

 

 • اشعه X  تصویر پیوسته تشخیصی (فلوروسکوپی)
 • بررسی و معاینه سیستم های عضوی در حالیکه در حال عمل هستند.
 • مواد مشخص کننده ای (مواد حاجب) حفره های پیکری را پر کرده و شکل های آناتومیکی را نشان می دهند.
 • طول موج ها معمولاً شبیه به حالت تصویر ثابت است، اما سطوح انرژی به خاطر زمان های قرار گرفتن طولانی به طول قابل ملاحظه ای کمتر است.
 • تومورها و انسدادها در این روش می توانند مشاهده شوند.

 

 • اشعه X تصویر متحرک تشخیصی آنژیوگرافی
 • بررسی و معاینه سیستم های گردش خون در حالی که آنها در حال عمل هستند،
 • مایعات مشخص کننده ای (ماده حاجب) داخل خون در گردش از قلب (آنژیوگرافی قلبی) , کلیه (آنژیوگرافی کلیوی) یا مغز (آنژیوگرافی مغزی) تزریق می شوند. سپس هر 5 ثانیه یا زودتر عکس های تصویر ثابت اشعه x گرفته می شود و روی یک ماشین دوباره نشان داده می شود. این عمل تأثیر عملکرد دینامیکی گردش خون را از طریق عروق خونی نشان می دهد و بنابراین انسدادها می توانند دیده شوند.

 

 • اسکن های اشعه x تصویر ثابت تشخیصی (توموگرام) :

 

 • بررسی و معاینه استخوان، اعضاء و بافت ها از زوایای مختلف مثل اسکن های مغزی. اسکن های کل بدن رادیوگراف هایی هستند که از طریق اسکن کردن متوالی توسط پرتوهای اشعه x تعدیل شده گرفته می شوند اختلافهای مشخص کوچکی در سطوح انتخابی می توانند دیده شوند و اطلاعات قابل ملاحظه تری نسبت به عکس های اشعه x دارند و یک صفحه دوبعدی یا دو صفحه دوبعدی می دهد.

 

 • اشعه x درمانی :

اساس اشعه  x درمانی شبیه به اشعه x  تشخیصی است به جز این که هدف درمانی ریشه کن کردن و تخریب بافتهای سرطانی و تومورها است.

از آنجا که برخی بافت های سالم نیز در معرض اشعه قرار می گیرند، امید است که این بافت بازسازی شود در حالیکه بافت غیر طبیعی بازسازی نخواهد شد.

میزان نفوذ و مقدار انرژی اشعه  x باید به دقت انتخاب شود. با استفاده از یک وسیله اسکن کننده می توان ابتدا برای مشخص کردن مرزهای خیلی جزئی تومور استفاده کرد.